Artikel 1: Huisregels
1.1
De competitie is bedoeld voor architecten- , stedenbouwkundigen- , en landschapsarchitectenbureaus uit de Metropoolregio Amsterdam.

1.2
Bij deelname aan de ARCHICUP competitie gaat de deelnemer automatische akkoord met de regels en de kosten die aan de competitie zijn verbonden.

1.3
Van ieder team en elke voetballer wordt verwacht dat ze op de hoogte zijn van de voetbalregels zoals opgesteld door de KNVB en de stichting ARCHICUP. Deze regels zijn terug te vinden op de ARCHICUP website.

1.4
Ieder team wordt geacht op tijd aanwezig te zijn in de zaal voor de wedstrijd. Spelers dienen zich buiten de officiele speeltijd om te kleden en op te warmen.

1.5
De stichting ARCHICUP is eind verantwoordelijke voor de organisatie van de competitie (series, bekertoernooi en kampioenswedstrijd).

1.6
De stichting ARCHICUP heeft de bevoegdheid om een team/bureau bij wangedrag deelname aan de ARCHICUP competitie te ontzeggen.

1.7
De inschrijfkosten voor de ARCHICUP competitie bedragen 50 euro per seizoen per team. De competitie loopt van begin september tot en met eind mei.

1.8
De inschrijving is onbeperkt geldig. Wil je als team niet meer deelname aan de ARCHICUP competitie stuur dan voor 31 Juli een mailtje naar de stichting ARCHICUP (stichting@archicup.nl). Na deze datum worden de 50 euro inschrijfkosten automatisch in rekening gebracht.

1.9
De speelkosten voor één uur zaalvoetbal bedragen 30 euro per wedstrijd per team. De competitie dient vooruit betaald te worden. Het totaal bedrag is afhankelijk van het aantal te spelen wedstrijden in de serie.

1.10
Als een wedstrijd geleid wordt door een scheidsrechter wordt 23 euro scheidsrechterkosten per team per wedstrijd in rekening gebracht bovenop de speelkosten.

1.11
Afzegging van een wedstrijd dient minimaal twee maanden voor de speeldatum doorgegeven te worden aan de ARCHICUP. Indien dit niet gebeurt, komt de zaalverhuur en de scheidsrechter van de afgezegde speeldata (110 euro) en de eventuele kosten van de extra zaalverhuur op rekening van het desbetreffend team dat zich niet binnen de gestelde tijd heeft afgemeld of niet is komen opdagen.

1.12
De tweede maandag van de maand Augustus wordt het definitieve speelschema bekend gemaakt via deze site. De teams hebben dan zeven dagen om op dit schema te reageren. De tweede maandag van maand September begint de competitie.

1.13
Als bureau kun je maar één team inschrijven voor de ARCHICUP competitie.

1.14
Als nieuw team wordt je automatisch in de laagste Serie van de competitie ingedeeld.

1.15 De inschrijving is alleen geldig voor de competitie (series, bekertoernooi en kampioenswedstrijd). Voor overige toernooien en wedstrijden onder de vlag van de ARCHICUP die men zich apart aan te melden.
Artikel 2: Inschrijvingen
2.1
Als een team (zoals in lid 1.1 beschreven) wil deelnemen aan de ARCHICUP competitie dient deze zich aan te melden via het inschrijfformulier op de website. Nieuwe inschrijvingen dienen voor 1 september van ieder kalenderjaar binnen te zijn.

2.2
Bestaande inschrijvingen worden per 1 september van ieder kalenderjaar automatisch verlengd.

2.3
Afmelden kan middels het versturen van een e-mailtje naar stichting@archicup.nl. Dit dient te geschieden voor 1 Juli van ieder kalenderjaar.

2.4
Deze inschrijving is niet geldig voor de ARCHICUP zomereditie of de ARCHICUP avondtoernooien. Aanmeldingen voor deze eendaags toernooien worden door een derde partij georganiseerd.
Artikel 3: Spelregels wedstrijden
3.1
Voor de ARCHICUP competitie gelden de officiële zaalvoetbalspelregels van de KNVB. Iedere speler wordt geacht deze zaalvoetbalspelregels te kennen. Deze regels zijn onder andere op de ARCHICUP website te vinden. De belangrijkste regels zijn hieronder te vinden;

3.1.1
Bij de eerste gele kaart krijg je een straftijd van 2 minuten. Een 2e gele kaart betekent veldverwijdering zonder consequenties. Maar als dezelfde speler bij een volgende wedstrijd weer 2x geel krijgt, dan wordt hij geschorst voor 1 wedstrijd en deze regel geld voor het hele seizoen. Gele kaarten kan je krijgen wegens commentaar, ruw spel, de regels niet in acht nemen en verdere wangedrag. Alle kaarten worden genoteerd.

3.1.2
Een rode kaart krijg je bij grove overtredingen, een sliding, beledigingen naar de tegenstander en het moedwillig vasthouden en tegen de grond werken van een tegenstander. Een rode kaart betekent altijd schorsing voor de volgende wedstrijd. Afhankelijk van de aard van de overtreding kan dit ook een schorsing van meerdere wedstrijden worden.

3.1.3
Elke spelhervatting moet binnen 4 seconden plaatsvinden.

3.1.4
Bij een intrap kan niet rechtstreeks gescoord worden.

3.1.5
De keeper mag de bal uit de handen trappen als hij de bal ontvangt van een tegenstander.

3.1.6
Terugspelen op de keeper is toegestaan. Hij moet wel de bal binnen 4 seconden afspelen naar een teamgenoot en mag tijdens het terugspelen van zijn teamgenoten de bal niet in zijn handen nemen.

3.1.7
Als de bal achter is geweest dan moet de keeper te allen tijde de bal met zijn hand weer in het spel brengen en moet de bal het doelgebied verlaten voordat een andere speler de bal mag raken.

3.1.8
Als de bal het plafond raakt dan moet de spelhervatting met een intrap genomen worden, op de dichtst bijzijnde plek van het plafond.

3.1.9
Bij elke spelhervatting moet door de tegenstander een afstand van 5 meter in acht genomen worden.

3.1.10
Teveel commentaar op de scheidsrechter betekent 2 minuten aan de kant. Bij herhaling is die veldverwijdering.

3.1.11
Een handsbal om een doelpunt te voorkomen kan rood betekenen dus veldverwijdering.

3.2
Iedere competitiewedstrijd, bekerwedstrijd en kampioenwedstrijd wordt onder leiding van een scheidsrechter gespeeld. Mocht dit door omstandigheden niet het geval zijn dan worden de spelers/teams geacht hun aangeboren sportiviteit aan te spreken.

3.3
Ieder team wordt geacht een voetbal mee te nemen naar de zaal. Ter plekke wordt bekeken met welke bal er gespeeld wordt. Bij wedstrijden met een scheidsrechter neemt deze een plofbal mee.

3.4
Ieder team wordt geacht op tijd aanwezig te zijn in de zaal voor de wedstrijd. Spelers dienen zich buiten de officiele speeltijd om te kleden en op te warmen.

3.4
Er wordt gespeeld met teams van 5 personen. Het speelveld is aangegeven met zwarte lijnen. De wedstrijden duren 50 minuten. Er kan onbeperkt gewisseld worden; veldspelers kunnen bovendien keeper worden en omgekeerd. Halverwege wordt er van speelhelft geruild en kort gerust.

3.5
De spelers van elk team zijn verplicht identieke kleding te dragen. Sportschoenen met zwarte zolen veroorzaken strepen op de vloeren en zijn in elke zaal absoluut verboden.

3.6
Indien een team er niet in slaagt op de afgesproken datum en tijd tenminste 5 spelers uit eigen gelederen te mobiliseren, dan is het toegestaan hooguit twee spelers/speelsters, niet zijnde een architect/stedenbouwkundige, op te stellen. Het is uiteraard mogelijk om teams op deze wijze (stilletjes) structureel te versterken. Het moge duidelijk zijn dat dit niet de bedoeling is.

3.7
Indien een team desondanks helemaal niet of niet op voldoende sterkte op de afgesproken datum kan spelen. Dient dit minstens 2 maanden voor de wedstrijd gemeld te worden aan de tegenstander en de stichting ARCHICUP. Zodat de wedstrijd geannuleerd kan worden en een andere datum kan worden geprikt. Wordt dit niet gedaan dan komen de totale kosten op rekening van het team dat de wedstrijd geannuleerd heeft of niet is komen opdagen.

3.8
Komt een team te laat of helemaal niet opdagen (zonder zich af te melden), dan wordt er samen met de betreffende teams naar een oplossing gezocht. Er moet altijd getracht worden een nieuwe datum voor de wedstrijd te vinden,indien de tegen partij hier aan meewerkt. Is dit niet het geval dan dan wordt dit een 3-0 overwinning voor het team dat wel is komen opdagen. Er zijn wel uitzonderingen en dat is bij ernstige gevallen, dan is de tegen partij verplicht om de wedstrijd opnieuw te spelen en wordt er een andere datum geregeld.
Artikel 4: Series
4.1
De competitie is verdeel in een aantal Series, afhankelijk van het aantal teams dat deelneemt aan de competitie.

4.2
De stand in de series wordt bepaald door opeenvolgend het aantal behaalde punten, doelsaldo (doelgemiddelde), voor gescoorde doelpunten en als laatst de onderlinge wedstrijd.

4.3
De eerste drie teams van iedere Serie promoveren naar een hogere Serie.
De laatste drie teams van iedere Serie degraderen naar een lagere serie

4.4
De nummer 1 en 2 van iedere Serie ontvangen een beker. Deze beker wordt uitgereikt bij de beslissende wedstrijd. Voor de series is geen wisselbeker beschikbaar.
Artikel 5: Bekertoernooi
5.1
Ieder jaar wordt er naast de series ook een bekertoernooi gehouden. De winnaar van dit toernooi mag tegen de kampioenen van de serie's spelen, die in een onderlinge wedstrijd gaan beslissen wie dat is. Wie deze super finale wint mag zich dan algeheel kampioen mag noemen en de beker met de grote oren mee naar huis nemen. Bij (3x) achter elkaar de finale winnen betekend dat de beker in bezit blijft.

5.2
In de voorrondes wordt een knock-out systeem gehanteerd. Bij winst ben je door bij verlies niet.

5.3
In de achtse-, kwart-, halvefinales en finale wordt ook het knock-out systeem gehanteerd. Bij winst ben je door bij verlies niet.

5.4
Alle wedstrijden in het bekertoernooi worden zonder return-wedstrijd gespeeld. Er moet dus een beslissing vallen. Bij een gelijk spel worden er drie (3) penalty's genomen zodat er een winnaar bekend wordt. Als hierna nog steeds geen winnaar is wordt er door beide teams telkens één (1) penalty genomen, net zolang tot de gelijke stand is opgeheven.

5.5
De nummer 1 en 2 van het bekertoernooi ontvangen een beker. Voor dit toernooi is geen wisselbeker beschikbaar.

5.6
De winnaar van de beker finale plaatst zich rechtstreeks voor de super finale. Als de winnaar een kampioen is van van een poul, dan gaatde verliezer van deze finale alsnog strijden voor een plaats in de super cup.
Artikel 6: Kampioenswedstrijd
6.1
Het seizoen wordt afgesloten met de Kampioenswedstrijd. De winnaar van deze wedstrijd mag zich één jaar lang ARCHICUP kampioen noemen.

6.2
De kampioenswedstrijd wordt gespeeld tussen de kampioenen van de serie A -B en C en de winnaar van het bekertoernooi. Zij spelen allen een keer tegen elkaar en mocht de winnaar van deze serie ook de winnaar van het bekertoernooi zijn dan wordt de nummer twee van deze serie opgeroepen om te spelen in de kampioenswedstrijd

6.3
Deze wedstrijd wordt zonder return-wedstrijd gespeeld. Er moet dus een beslissing vallen. Bij een gelijk spel worden er drie (3) penalty's genomen zodat er een winnaar bekend wordt. Als hierna nog steeds geen winnaar is wordt er door beide teams telkens één (1) penalty genomen, net zolang tot de gelijke stand is opgeheven.

6.4
Beide teams ontvangen na de wedstrijd een bokaal. De winnaar onvangt ook de ARCHICUP kampioensbeker. Deze wisselbeker mag de kampioen één jaar houden. Bij de kampioenswedstrijd van het jaar daarop moet de kampioen de beker overhandigen aan de nieuwe kampioen van de ARCHICUP.
Artikel 7: Communicatie
7.1
De communicatie tussen de organisatie en de teams verloopt via e-mail en internet. Via de website www.archicup.nl wordt het competitieschema on-line aan de teams gepresenteerd. Deelnemers dienen zich dan ook via dit systeem op de hoogte te houden.

7.2
Alle mail die naar archicup.nl adressen worden verstuurd wordt serieus in behandeling genomen. Mail die naar andere (privé of oude) e-mail adressen wordt verstuurd worden niet in behandeling genomen.

7.3
De organisatie is NIET verantwoordelijk voor het abusievelijk doorgeven van foute informatie per e-mail. Check altijd de website voor de laatste en correcte informatie.

7.4
Rekeningen van de competitie en/of het bekertoenooi worden per e-mail (pdf-bestand) of per post naar de aanvoerder/contactpersoon van het team verstuurd.

7.5
Per nieuwsbrief worden de teams op de hoogte gehouden van verschillende feiten en nieuwtjes over de ARCHICUP. Aanmelden kan door middel van een mail te sturen naar aanmelden-nieuwsbrief@archicup.nl. Afmelden doormiddel van een mail te sturen naar afmelden-nieuwsbrief@archicup.nl.

7.6
Klachten en suggesties kunnen schriftelijk verzonden worden naar Postbus 16876, 1001 RJ Amsterdam. Alle klachten en suggesties worden vertrouwelijk behandeld.
Artikel 8: Kosten
8.1
De inschrijfkosten voor de ARCHICUP competitie bedragen 50 euro per team per seizoen. Dit bedrag moet voldaan worden aan het begin van de competitie. Dit bedrag kan nooit door een team terug gevorderd worden ook al trekt het ingeschreven team zich later terug.

8.2
De kosten voor deelname aan de competitie bedraagt 30 euro per wedstrijd per team. Competitiewedstrijden en/of het bekertoernooi worden apart berekend omdat deze wedstrijden met scheidrechters worden gespeeld en de kosten per team variabel zijn.

8.3
Kosten van een scheidsrechter zijn 50 euro per wedstrijd (60 minuten). Als team betaal je 23 euro per wedstrijd. Het resteerdende bedrag (4 euro) wordt door de stichting ARCHICUP vergoed.

8.4
Als een team niet twee maanden voor de speeldatum een wedstrijd annuleert wordt de zaalverhuur (60 euro) en eventuele overige kosten in zijn totaal in rekening gebracht bij het team wat de wedstrijd geannuleerd heeft.

8.5
Een team kan deelname aan een volgend seizoen geweigerd worden als er nog facturen openstaan van eerder wedstrijden of toernooien georganiseerd door de stichting ARCHICUP.
Artikel 9: Organisatiestructuur


9.1 stichting
Stichting ARCHICUP is een stichting met als mission statement het organiseren van een zaalvoetbal­competitie voor Amsterdamse Architecten, Stedenbouwkundigen en Landschapsarchitecten. De stichting ARCHICUP is eindverantwoordelijke voor de organisatie van de competitie.
De stichting ARCHICUP is niet verantwoordelijk voor de organisatie van de ARCHICUP zomereditie. Dit eendaags toernooi wordt ieder seizoen door de zomereditie kampioen van afgelopen jaar georganiseerd.
De stichting ARCHICUP staat altijd open voor verbetering van de opzet van de competitie, regelement, website enzovoorts. Opmerkingen en suggestie kunnen, door teams en spelers die deelnemen aan de competitie, gemaild worden naar stichting ARCHICUP.
takenpakket stichting ARCHICUP;
- contact met sponsoren
- beheer van alle finaciele handelingen omtrent de competitie
- versturen en betalen rekeningen
- aansturen en vraagbaak competitiemanagers, scheidsrechter en webmaster
- afhandelen en beoordelen nieuwe team aanmeldingen
- aanscherpen regelement
- bij onduidelijk over het regelement is de uitspraak van de stichting bindend
contact stichting ARCHICUP: stichting@archicup.nl

9.2 competitiemanagers
het takenpakket van de competitiemanagers bestaat uit;
- het opstellen van het wedstrijdschema voor de complete competitie
- contact met de teams over dit schema en andere vragen
- het beheren van het speelschema gedurende het seizoen
- plaatsen van wedstrijdverslagen op de homepage
- het maken van foto's en/of video tijdens belangrijke wedstrijden
- het uitreiken van bekers in de series het bekertoernooi en de kampioenswedstrijd
contact competitiemanagers: competitiemanagers@archicup.nl

9.3 scheidsrechter
De scheidsrechter draagt zorg voor de volgende punten;
- het regelen van scheidsrechters voor de wedstrijden
- fluiten wedstrijden
- overleg met de teams op basis van het regelement bij niet opkomen dagen van teams of andere onvoorziene situaties
- feed-back van de teams doorspelen naar de stichting
- verwerken uitslagen wedstrijden op de website
- verwerken van de topscorers op de website
- contact met DMO over het zalenverhuur
contact scheidsrechter:scheidsrechter@archicup.nl

9.4 webmaster
het takenpakket van de webmaster bestaat uit het volgende;
- uploaden foto's van de goalcounter en de teamspagina
- aan- en afmeldingen nieuwsbrief verwerken
- contact met de website provider
- beheer domeinen en website
- technisch bijhouden van de website
- maken van backup website en database
contact webmaster: webmaster@archicup.nl
  last update: 26 mei 2020  10:25  |  copyright © 1999-2020 stichting ARCHICUP Amsterdam, All Rights Reserved 0,016
ARCHICUP Content Managing Systeem